Prezentarea Companiei

CADRUL LEGAL AL COMPANIEI DE APA ARAD

       Compania de Apă Arad (CAA) este societate comercială pe acțiuni (din August 2005) la acestă dată având ca acționar principal Consiliul Județean Arad (97 % din acțiuni), restul de acțiuni fiind împărțite în mod egal la 6 acționari care sunt orașele din programul Samtid, respectiv (Nădlac, Pecica, Lipova,  Sântana, Curtici și Pâncota).
    
       Din 2009 Compania de apă Arad a devenit Operator Regional. Ca societate comercială pe acțiuni Compania de apă Arad (CAA) are 38 actionari detinand un capital social de 9.659.000  lei. Principalii actionari sunt:

  • Consiliul judetean Arad                        93 %
  • Consiliul local al municipiului Arad      3 %
  • Consiliul local al orasului Nădlac     0.5 %
  • Consiliul local al orasului Lipova      0.5 %
  • Consiliul local al orasului Pecica      0.5 %
  • Consiliul local al orasului Sântana   0.5 %
  • Consiliul local al orasului Curtici       0.5 %
  • Consiliul local al orasului Pâncota    0.5 %

 
       Compania de Apă Arad este operator regional licențiat clasa I de către Autoritatea Națională de Reglementare în Serviciile de Gospodărie Comunală (ANRSC), care prestează servicii publice de alimentare cu apă potabilă, colectează și epurează apa uzată pe bază de contracte de concesiune.


MISIUNEA ȘI VIZIUNEA COMPANIEI DE APĂ ARAD

MISIUNEA 
       Satisfacerea cerințelor clienților în ceea ce privește asigurarea din punct de vedere cantitativ și calitativ a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

      Obținerea satisfacției clienților actuali și potențiali prin îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite și a profesionalismului personalului, transparența acțiunilor întreprinse prin informarea constantă și completă a acestora.

       Promovarea unor strategii de dezvoltare și furnizare a serviciilor care iau în considerare și promovează protejarea mediului înconjurător.

       Integrându-se în mediul extern, Compania de Apa Arad SA este responsabilă pentru protecția și conservarea mediului înconjurător în beneficiul comunității.

 VIZIUNEA„
       Vom deveni operatorul preferat la nivel regional de furnizare de servicii de alimentare cu apă și canalizare la standarde înalte de calitate, cu respectarea cerințelor și standardelor de protecție a mediului.”