Laboratorul de ape uzate

Laboratorul de Ape Uzate al CAA se găsește pe platforma Stației de Epurare a municipiului Arad. Laboratorul execută controlul zilnic (de rutină), al caracteristicilor fizico-chimice și biologice al apelor uzate de origine mixtă: menajeră și industrială.

Scopul: urmărirea randamentului procesului tehnologic de epurare în toate etapele lui, în vederea  încadrării efluentului rezultat în normele privind protecția mediului, legiferate în România și aliniate la U.E. 

Laboratorul de analize fizico-chimice și biologice ale apelor uzate al CAA Arad este organizat  în două compartimente: de  analize  fizico-chimice și de analize biologice.
Organigrama  laboratorului este redată în Anexa nr.2. al MC.:

Compartimentul de Analize Fizico - Chimice 
este organizat în 6 UnitățiTehnice (UT). Compartimentul are un colectiv format din: doi ing. chimiști , trei  laboranți chimiști și este organizată pe Posturi de Lucru ( PL)constituite  pe grupe de indicatori, conform organigramei din Anexa nr. 2 la MC.

Compartimentul de Analize Biologice 
are un colectiv format din doi biologi și ### activitatea  este organizată într-o  Unitate Tehnică: U.T.6 - Analize Biologice conform organigramei din Anexa nr.2 al MC.

În cadrul  Laboratorului Apă Uzată, există un program de supraveghere și control a calității apelor uzate, concretizat prin planul anual de analize fizico-chimice și biologice   El cuprinde :
I. Controlul Stației Epurare Arad:
  • Intrare stație
  • Intrare treaptă biologică
  • Bazine aerare
  • Ieșire decantoare secundare
  • Ieșire stație
  • Nămoluri : recirculat, intrare metantancuri, paturi de uscare
 II. Control Stații Pompare:
  • SP1-Aradul Nou
III. Control agenți economici care deversează în rețeaua de canalizare municipală
IV. Analize la cerere solicitate de agenți ecomici contra cost
V. Control periodic al stațiilor de epurare din județ: Moneasa, Gurahonț, Pâncota, Curtici, Pecica, Nădlac, Sântana și Lipova.
NR. CRT. SURSA DE APĂ FRECVENȚA  DE   RECOLTARE
ANALIZE
FIZICO-CHIMICE
ANALIZE  BIOLOGICE
1. Stație epurare Arad Zilnic Zilnic
2. Stația de pompare Lunar  
3. Agenți economici Trimestrial  
4. Stații de epurare din județ Lunar Lunar
5. Reclamații Când este cazul Când este cazul
6. Analize la cerere contra-cost Când este cazul Când este cazul

Laboratorul Ape Uzate efectuează anual în cadrul compartimentului analize fizico-chimice cca. 20.000 analize/an din care 20% reprezintă agenți economici și analize cu tarif. În cadrul compartimentului biologie se execută cca. 1200 analize/an. Prin rezultatele acestor analize se realizează  monitorizarea randamentului stației de epurare precum și controlul agenților economici care deversează în rețeaua de canalizare municipală în ceea ce privește respectarea parametrilor contractuali.
Rezultatele  analizelor elaborate în  cadrul planului intern  de analize  sunt înregistrate și transmise prin buletine de analize fizico-chimice și biologice tehnologului stației de epurare și BMC.
Prin analizele efectuate zilnic în cadrul activității pe flux  au ca scop verificarea modului de exploatare a stației de epurare și semnalarea in timp util a unor deficiențe în exploatare și controlul parametrilor fizico-chimici al efluentului conform NTPA 001/2002
Rezultatele analizelor executate conform Planului intern  de analize, sunt înregistrate și transmise prin buletine de analize la compartimentul exploatare stație și prin situații lunare in format electronic  BMC .
Rezultatele  analizelor probelor de apă de la stațiile de epurare din județ , agenți economici și  probelor contra-cost sînt transmise sub formă de buletine de analize BMC .
Laboratorul de analize fizico-chimice , biologice  execută analize, pentru clienții externi , pe bază de comandă / contract de analize.