Suma minimă pentru care se poate sista furnizarea serviciilor

Operatorul are dreptul să sisteze serviciile de apă și canalizare și să îi debranșeze de la rețeaua publică pe acei utilizatori care nu și-au achitat contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, inclusiv majorările pentru întârziere la plată, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor, indiferent de cuantumul debitului. Măsura debranșării se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant și se poate pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.