Condiții de branșare/racordare și utilizare

1. Bransamentele de apa si racordurile de canalizare noi infintate se realizeaza in urma unui Aviz de Solutie Tehnica elaborat de catre CAA – Comparimentul Proiectari Bransamente – Biroul Tehnic Investiții.


2. Executia bransamentelor de apa si a racordurilor de canal se face cu un Agent Economic Agrementat (conform anexa A) si de catre SC Compania de Apa Arad SA in baza Proiectului de Solutie tehnica.


3. Pentru infiintarea unui bransament de apă / racord de canal, beneficiarul  se adreseaza CAA – Direcția Tehnică/ Compartimentul Proiectari Bransamente ( Camera 6) de unde obtine o cerere tip de bransare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare ( conform anexa B).


4. La Compartimentul Proiectari Bransamente ( Camera 6)  beneficiarul depune o documentatie care contine:

 • cererea de bransare/racordare completata;
 • titlul de proprietate, codul unic (pentru agenti economici);
 • copie act de identitate, act de constituire al asociatiei de proprietari (pentru asociatia de proprietari) ;
 • breviar de calcul, pentru solicitările de branșamentele peste 1”;
 • chestionar in vederea furniz / preluarii cantităților de apă/ apa uzata, pentru solicitările de branșamentele peste 1”;
 • plan de situație, Sc. 1: 500, pentru solicitări de branșare peste un imobil (după caz).


5. Avizul de solutie tehnica  contine:

 • descrierea generala a bransamentului de apa/racordului de canal;
 • date tehnice despre bransamentul de apa/racord canal;
 • schema de montaj;
 • detaliu camin;
 • plan de situatie (dupa caz);
 • plan de incadrare in zona (dupa caz).

si se elibereaza beneficiarului de catre Biroul Tehnic Investiții al CAA in maxim 15 zile lucrătoate, caruia i se ataseaza lista cu agentii economici agrementati in vederea executarii bransamentelor de apa si a  racordurilor de canalizare.
La ridicarea avizului de solutie tehnica se achita o taxa de emitere de 120,00 lei pentru un bransament de apa sau racord de canalizare si o taxa de 180,59 lei pentru un bransament de apa + un racord de canalizare.


6. Dupa obtinerea avizului de solutie tehnica, beneficiarul se adreseaza unui agent economic (constructor) agrementat pentru executia bransamentului de apa/racordului de canalizare si pentru intocmirea unei documentatii tehnice (Proiect Tehnic) in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, în urma căreia va primii din partea CAA avizul definitiv (avizarea fisei tehnice) pentru bransamentul de apa/racordul de canalizare.
La solicitarea beneficiarului, CAA - Comparimentul Proiectari Bransamente poate intocmi contra cost documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire pentru executia  bransamentului de apa/racordului de canalizare.


7. Deoarece interventiile de orice fel la retelele publice de apa canal aflate in functiune este permisa doar reprezentantilor CAA, constructorul agrementat va convoca pe santier reprezentantul CAA - Directia Exploatare - Productie si va executa lucrarea.


8. La finalizarea lucrarii se va realiza receptia  bransamentului/racordului la care va participa din partea operatorului de servicii publice apa/canal o comisie compusa din Sef Sectie/Maistru, reprezentant Compartiment Proiectari Bransamente, reprezentant Serviciul Gestiune Sistem de Masurare si se va completa un Proces Verbal de Receptie (conform anexe E ).

9. Achizitia contorului se va face de catre beneficiar sau constructor si va fi montat în retea de catre operator sau de către constructor.


10. După finalizarea lucrărilor și efectuarea recepției, operatorul va pune în funcțiune branșamentul de apă/ racordul de canal și va sigila contorul montat în rețea.


11. Pentru fiecare branșament de apă/racord canal executat, constructorul va depune la registratura Companiei de Apă o Documentație de Recepție care conține:

 • copie CI/CUI;
 • act de proprietate;
 • declarație de donație (Anexa L);
 • proces verbal de recepție – semnat de reprezentii CAA – comisia de recepție;
 • buletin de verificare metrologică;
 • certificat de calitate și garanție contor;
 • avizul de soluție tehnică;
 • schema de montaj;
 • detaliu cămin,
 • fișa cu date tehnice a lucrărilor (Anexa M);
 • schița branșament /racord sau plan de situație;
 • detaliu de montaj: robinet de concesie cu filet exterior și filet interior, inclusiv tija de manevră cu tubul de protecție și capac de fontă;
 • cererea de branșare/racordare aprobată.


12.
În urma dosarului de recepție, operatorului / Biroul Contracte Marketing  convoacă în scris și telefonic beneficiarul in vederea semnarii contractului de prestare/furnizare a serviciilor publice de apă canal.