Cine plătește pierderile pe rețeaua publică de furnizare a apei?

Pierderile de pe rețeaua publică de apă nu sunt incluse în consumul utilizatorilor nefiind înregistrate pe apometrele acestora. Aceste pierderi se constituie în consumuri tehnologice fiind suportate integral de către operator. Remedierea avariilor apărute pe rețeaua publică intră în obligația exclusivă a operatorului. Conform Regulamentului lucrările de întreținere, exploatare și recondiționare a branșamentelor publice sunt executate de către SC COMPANIA  DE APA ARAD SA