Limita de proprietate deintre rețelele domeniului public și cel privat

Delimitarea dintre rețeaua publică de distribuție și instalația interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componentă a rețelei publice de distribuție. În cazul când branșamentul nu este încă contorizat, sau în situația în care contorul este amplasat la subsolul condominiului, punctul de delimitare între rețeaua operatorului și cea a utilizatorului va fi considerat ca fiind la punctul de branșare, la rețeaua publică. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.
Execuția, exploatarea și întreținerea rețelei interioare de apă și canalizare este atributul exclusiv al proprietarului imobilului. SC COMPANIA DE APA ARAD SA  nu intervine în execuția, întreținerea și exploatarea rețelelor interioare.