Majorări pentru întârziere

Conform legislației în vigoare (Legea nr.241/2006, art.30, alin.4.)  factura se achita in termen de 15 zile de emitere.

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:
      a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
      b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
      c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.”