Apometrul și verificarea acestuia

(1) Verificarea exactității înregistrărilor contorului de apă se face ca obligație legală a operatorului sau la solicitarea scrisă a utilizatorului.
(2) În caz de înlocuire a contorului de apă din inițiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris sau telefonic, din timp, pentru a asista la operațiunea de înlocuire și de înregistrare a indexului vechi și a indexului de pornire a noului contor. În cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data și la ora anunțate, operatorul îi va comunica în scris aceste date.
(3)Utilizatorul are dreptul să solicite în orice moment verificarea exactității înregistrărilor contorului de apă. Verificarea exactității înregistrărilor contorului de apă se face numai pe standuri de verificare autorizate, care aparțin unui agent economic autorizat.
(4)Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului și contorul corespunde aprobării de model și clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, montare și demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar, cheltuielile sunt în sarcina operatorului care procedează, de asemenea, la o rectificare a facturării, luînd în calcul media de consum pe ultimele 3 luni anterioare facturii contestate. Operatorul nu va proceda la rectificarea facturării atunci cînd contorul a înregistrat în favoarea utilizatorului.