Calcul apă uzată menajeră

Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici se va calcula ca 96% din apa consumată si inregistrata pe contor. Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și însușit de operator.
Utilizatorii care se alimentează din surse proprii și care evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul.