Diferențe între consumul indicat de contorul general și contoarele de apartamente?

Cauzele diferențelor între consumul înregistrat de contorul general de facturare și suma consumurilor de apa din apartamente :
Toți producătorii mondiali de aparate de măsura certifică, în specificațiile tehnice, existența unei toleranțe, care - în funcție de tipul contorului și de vechimea acestuia - poate ajunge până la +/- 5 %.

Se poate consuma apă fără ca aceasta să fie înregistrată de contor?
În funcție de sensibilitatea lor, contoarele se încadrează în 4 clase de precizie, de la A la D (D fiind cel mai performant). Prin sensibilitate se înțelege debitul minim de la care va porni înregistrarea de către contor.
Un exemplu simplu va lămuri problema: contorul de clasa B „pornește” înregistrarea de la 10 l/oră, în timp ce contorul de clasa C pornește de la 5 l/oră. Contoarele de apartament sunt, în general, de clasa  A. Contorul general al blocului, montat de către S.C. COMPANIA DE APA ARAD SA, este de clasa B, cu debit de pornire foarte mic (. contor CG POLARIS d.n. 32 mm are debitul de pornire de 10 l/oră). În cazul contoarelor din apartamente, „diferențele” pot să apară din simultaneitatea mai multor pierderi mici, neînregistrate de contoarele secundare, dar înregistrate de contorul general. Exemplu: contorul general al S.C. COMPANIA DE APA ARAD SA este marca CG POLARIS (clasa B, debit de pornire de 10 l/oră), iar în apartamente există contoare de clasa A- inferioară (debit de pornire de 5 l/oră). Daca din cele 20 de apartamente dintr-o scară ( min. 40 de apometre) cel puțin doua au pierderi mici (de 8 l/oră), apometrele din apartamente nu vor înregistra acest consum, dar contorul general va înregistra 2 x 8 l/oră = 16 l/oră (16 l/oră > 10 l/oră – debitul minim de pornire al contorului general). Va apărea astfel o „diferență” de 11,5 mc lunar!

Dacă se sparge o țeavă?
O pierdere apărută pe conductele din subsol este sesizabilă doar la o verificare efectuată de către un specialist. De asemenea, prezența apei în subsolul blocurilor este un indiciu al unei posibile pierderi. Deși aceste cantități nu apar pe nici un contor de apartament, ele sunt înregistrate de contorul general!

Cum trebuie montat contorul?
Pentru a se încadra în clasa de precizie, majoritatea contoarelor necesită un montaj perfect orizontal. De exemplu, un contor de clasa B care nu este montat perfect orizontal trece în clasa de precizie A, necesitând un debit de pornire de 2 ori mai mare! Rezultă, astfel, ca acest contor va înregistra o cantitate de apa mai mica decât cea real consumată. Bineînțeles că înregistrarea de către contorul general de bloc (montat orizontal) va fi cea corectă, ceea ce va duce la o diferență aparent inexplicabilă!

Pe unde se mai duce apa?
Sunt frecvente cazurile în care, la subsolurile blocurilor, în boxele locatarilor exista câte un robinet de apă. Indiferent de scopul pentru care au fost realizate (pentru murături, pentru spălat mașina sau „ca să fie acolo”), aceste robinete reprezintă o nouă sursă generatoare de diferențe. Plus ca, de cele mai multe ori, curg în voie, deoarece nu deranjează pe nimeni! Totuși, acestea nu sunt altceva decât consumuri pe care apometrul general le înregistrează, consumuri care vor apărea apoi ca „inexplicabile”!

De ce trebuie sigilat contorul?
Simpla montare a contoarelor în apartamente nu garantează înregistrarea tuturor consumurilor. O cale suplimentară de asigurare o reprezintă sigilarea contoarelor în instalație - de către reprezentanții asociației de proprietari. În acest mod se împiedică orice intervenție a proprietarului asupra aparatelor de măsurare a consumurilor.
Deși sunt greu de depistat, improvizațiile realizate de locatari determină și ele diferențe notabile. Astfel, conductele de ocolire a contoarelor pot fi oricând o sursă de alimentare pentru o mașină de spălat rufe, un WC sau o chiuvetă. Bineînțeles că aceste consumuri nu sunt înregistrate, ceea ce va duce – din nou – la o diferență semnificativă!

De ce trebuie verificate apometrele?
Funcționarea corectă a contoarelor este certificată de buletinele de verificare metrologică eliberate conform reglementărilor Biroului Român de Metrologie Legală. Astfel, intervalul maxim admis între două verificări succesive este de 5 ani de zile, conform Ordinului 101/ 2006, aflat în vigoare din data de 02.06.2006. Totodată, există posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele contoarelor să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de contorul de apartament. Acestea sunt doar două dintre motivele pentru care reprezentanții asociației de proprietari trebuie să verifice periodic contoarele din apartamente. Se vor evita astfel numeroase probleme, deoarece aceste cantități nu apar pe nici un contor de apartament, dar sunt înregistrate de contorul general!

Ce se întâmplă la unele asociații?
Pentru a diminua aceste „diferențe” până la încadrarea în toleranta de +/- 5% la debitul minim a contoarelor, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
• contoarele din apartamente să fie de clasă superioară sau cel puțin egală cu cea a contorului general;
• montarea contoarelor din apartament să respecte prescripțiile din certificatul aprobării de model emis de B.R.M.L.; • instalațiile interioare din apartament să fie etanșe (robinete, garnituri, rezervor WC etc.);
• instalațiile interioare din subsol și coloanele principale să nu prezinte pierderi;
• să nu existe consumatori necontorizați;
• toate contoarele să fie sigilate;
• citirea contoarelor din apartamente să se facă simultan cu citirea contorului general, de către administratorul asociației, pentru a evita luarea în calcul a  „consumurilor declarate” de proprietarii apartamentelor.