RACORDAREA LA SISTEMUL DE CANALIZARE OBLIGATORIE

                                                      COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
                                 RACORDAREA LA SISTEMUL DE CANALIZARE ESTE OBLIGATORIE
 

 
                   În conformitate cu prevederile Ordinului 88/2007 a Președintelui A.N.R.S.C., precum și a articolului 152, alin.1din regulamentul consolidat al serviciului de apă și canalizare, în cazul în care în localitățile aflate în aria de competență a operatorului există rețele de canalizare, toți utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligația de a deversa apele uzate, provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator, numai în rețeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.Utilizarea altor forme de evacuare a apelor uzate va atrage răspunderea materială și contravențională a utilizatorului.
                     De asemenea, art. 92 din Legea 107/1996 actualizată, prevede că evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafață sau subterane de ape uzate, deșeuri, reziduuri sau produse de orice fel care conțin substanțe în stare solidă, lichidă sau gazoasă, bacterii sau microbi, în cantități sau concentrații care pot schimba caracteristicile apei, făcând-o astfel dăunătoare pentru sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, a  animalelor și pentru mediul înconjurător, precum și pentru producția agricolă, industrială ori pentru fondul piscicol, constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă sau chiar cu închisoare.
                     Ca atare, informăm utilizatorii, că facturarea serviciilor de canalizare are loc în baza actelor normative mai sus menționate.
 
 
                                                                                              Biroul de presă(Bruno Biringer)